Notice: Undefined variable: version in /var/www/html/wp-content/plugins/simple-ldap-login/Simple-LDAP-Login.php on line 54
Rekisteriseloste | Ellipsis

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Luotu: 9.11.2009

1. Rekisterin pitäjä

Ellipsis ry.

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

Ellipsis ry.
Esko Gardner (esgard@ellipsis.fi)
tai
hallitus@ellipsis.fi

3. Rekisterin nimi

Ellipsis ry.:n jäsenluettelo.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on yhdistyslain 11 §:n mukainen lakisääteinen jäsenluettelo. Rekisterin
sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen
ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenluettelo sisältää jäsenistä seuraavat tiedot:
-Yksilöivä jäsennumero (ei henkilötunnus eikä y-tunnus)
-Sukunimi ja etunimet (Yhdistyslaki 11 §)
-Kotipaikka (Yhdistyslaki 11 §)
-Sähköpostiosoite
-Jäsenlaji
-Jäseneksi valitsemisen päivämäärä
-Viimeisimmän maksetun jäsen- tai liittymismaksun päivämäärä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenluettelon säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat
tiedot sekä jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten jäsenluettelotiedoista täydellinen nimi
sekä kotipaikka (Yhdistyslaki 11 §). Kaikilla jäsenillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat
tiedot. Tietoja ei muuten luovuteta.

8. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu ATK:lle, jossa pääsy rekisteriin ja rekisterin käsittelyoikeus on vain Ellipsis ry.:n hallituksen jäsenillä. Rekisteristä mahdollisesti tehtävät fyysiset varmuuskopiot (levykkeet tai paperit) säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan Ellipsis ry.:n hallituksen jäsenillä. Rekisterissä ei säilytetä yhdistyksen entisten jäsenten tietoja.