Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Luotu: 9.11.2009

1. Rekisterin pitäjä

Ellipsis ry.

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

Ellipsis ry.
Markus Battarbee (marbat@ellipsis.fi)
tai
hallitus@ellipsis.fi

3. Rekisterin nimi

Ellipsis ry.:n jäsenluettelo.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on yhdistyslain 11 §:n mukainen lakisääteinen jäsenluettelo. Rekisterin
sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen
ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenluettelo sisältää jäsenistä seuraavat tiedot:
-Yksilöivä jäsennumero (ei henkilötunnus eikä y-tunnus)
-Sukunimi ja etunimet (Yhdistyslaki 11 §)
-Kotipaikka (Yhdistyslaki 11 §)
-Syntymäaika
-Sähköpostiosoite
-Jäsenelle luotava julkinen pgp-avain
-Jäsenlaji
-Jäseneksi valitsemisen päivämäärä
-Viimeisimmän maksetun jäsen- tai liittymismaksun päivämäärä
-Rekisterimerkinnän viimeisimmän muokkauksen päivämäärä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenluettelon säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat
tiedot sekä jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten jäsenluettelotiedoista täydellinen nimi
sekä kotipaikka (Yhdistyslaki 11 §). Kaikilla jäsenillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat
tiedot. Tietoja ei muuten luovuteta.

8. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu ATK:lle, jossa pääsy rekisteriin ja rekisterin käsittelyoikeus on vain
Ellipsis ry.:n hallituksen jäsenillä. Rekisteristä mahdollisesti tehtävät fyysiset
varmuuskopiot (levykkeet tai paperit) säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy
ainoastaan Ellipsis ry.:n hallituksen jäsenillä.